517 296 304

Monitoring w miejscu pracy

16.02.22

Monitoring do sklepu, biura lub firmy może przynieść wiele niekwestionowanych korzyści, zarówno materialnych, jak i psychologicznych. Podstawowym zadaniem instalacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obecność kamer, zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektu zniechęca potencjalnych włamywaczy. W razie zaistnienia jakiegokolwiek incydentu wymagającego wyjaśnienia, wystarczy sięgnąć do zarchiwizowanych nagrań.

Każdy właściciel,kierownik czy manager sklepu, biura lub firmy dzięki monitoringowi może nadzorować sytuację, niezależnie od miejsca aktualnego pobytu. Zyskuje w ten sposób pewność, że praca wykonywana jest w należyty sposób, a w razie potrzeby może podjąć szybką i skuteczną interwencję.

Czy monitoring w miejscu pracy jest legalny?

Zgodnie z ustaleniami prawnymi pracodawca może założyć monitoring w sklepie, burze lub firmie.Zabezpieczenia wolno instalować na terenie całego zakładu, w pomieszczeniach, oraz na poszczególnych stanowiskach, gdzie wykonywane są obowiązki służbowe. Zazwyczaj nie obejmuje się monitoringiem miejsc takich, jak szatnie, toalety, stołówki, czy palarnie, chyba że w grę wchodzą względy bezpieczeństwa, zachowania tajemnicy lub specjalnego nadzoru.

Z kolei pracownicy muszą zostać poinformowani, że są nagrywani oraz wiedzieć, w jakim zakresie ich działania będą rejestrowane. Ponadto monitoring w sklepie, biurze lub firmie nie może uwłaczać godności ani naruszać dóbr osobistych ani osób zatrudnionych, ani klientów.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Można więc powiedzieć, że zakładanie kamer w zakładach pracy jest legalne, jeśli zostaną spełnione wymienione wyżej warunki. Zdecydowanie warto zadbać o bezpieczeństwo personelu oraz zgromadzonego towaru czy wyposażenia. W obecnych czasach monitoring stał się już normą, każda poważna firma, sklep, biuro czy magazyn są wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia wizyjne.

Inwestycja służy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oraz klientom – przyczynia się do zachowania ładu i porządku na terenie obiektu.

Zadzwoń do nas